nh
BAR

top

Sidama National Liberation Front Updates


የዳንኤል ቢራሞ አጭር የህይወት

September 14, 2023

people

ዳኔኤል ቢራሞ ከአባቱ አቶ ቢራሞ ሲአሞና ከእናቱ ከወይዘሮ ቃሮ ከታ ሚያዝያ 14/1944 አ/ም በደራራ ወረዳ ጩቃላ ቦረ ቀበለ ልዩ ስሙ ሞላተ ተወለደ። አባቱ ለትምህርት ባላቸው ጉጉት የተነሳ በአካባቢው ት/ቤት ስለሌለ ከሰፈሩ ርቆ ወንዶ ወረዳ ተወስዶ 1951-1954 አና 1956 አ/ም አለታ ወንዶ ስዊድሽ ኢንትርየር ሚሽን ከ1፟-4 ኛና 6ኛ ክፍል ተማረ። 1955 አ/ም አባታቸው ከብት ይዘው ሎካ አባያ ወደወላይታ አውራጃ ሲሄዱ አብሮ በመሄድ 1955 አ/ም 5ኛ ክፍል በሱዳን ኢንትሪር ሚስዮን ተማረ።ከ1957_1958 ማለትም 7ኛና 8ኛ ክፍል ይ/አለም መካነየሱስ ሚሽን ት/ቤት አጠናቆ በ1959፟ 1963 ትምህርቱን ይ/አለም ሁለተኛ ደረጃ ት/ ቤት አጠናቀቀ።
Continue Reading...


በሲዳማ ሰሞኑን እንቁራሪቶች ለምን ይንጫጫሉ?

June 10, 2023

people

እለማችን በጦርነት፥ በሽብርተኞች ግድያ ፥በመፈንቅለ መንግስት እና በተፈጥሮ ማለትም በድርቅ እንድሁም በረሀብ መከራዋን ኣይታለች፤ እያየችም ነው ። ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ በተደጋጋም ደርሶባታል። ግን ይኽ የሆነው ኣንዴም በህዝቡ ስንፍና ወይም ንቃተ ሂሊና ማነስ በይበልጥ ግን ከእውቀተቢስ መሪዎች ምክንያት ነበረ፥ ኣሁንም ቀጥሎኣል። ኣስደንጋጩ ጉዳይ አሁን ያለው የ7ኛው ንጉስ መንግስት ህዝብን ኣራቁተው ሀብትን በጥቅቶች ዘንድ እንድከማች በማድረግ ብልጽግና እያሉ በድፍረት በኣደባባይ ይናገራሉ። ህዝቡን በተለይ ወጣቱን በሀስተኛ ነቢያት ስብከት በማደንቆር የስራ ኣጥነት ጥያቄ እንዳያነሳ ተደርጏል። ህዝቡ ደግሞ ልብን በምመስጡ ንግግሮችና ተስፋዎች እንድጃጃል ተደርጏል። የዚህ ሰለባ ከሆኑት ክልሎች ግንባር ቀደሙ ሲዳማ ነው። የሲዳማ ህዝብ ሌሎች ህዝቦችን በማንነታቸው አይጠላም፤ የምጠላው ማንነታንን የማይቀበሉትን ነው።
Continue Reading...


ውርደትን ካባ ያደረገውና ውሸት የማይሰለቸው ነፍሰገዳይ የብልጽግና  ቡድን ሴራ በሲዳማ ክልል

September 2, 2022

people

ኢትዮጵያ የምትባል ኣገር ከተመሰረተችበት ዘመን ኣንስቶ በውስጧ በኣሉ በተለይም በደቡብ ህዝቦች  ላይ ግፍ በመፈጸም የሚትታወቅ ሲትሆን ተሿሚዎችም ይህንን ግፍ ባማስፈጸም የተካኑ እንድሆኑ የሰለጠኑ ስብእናቸውን የሸጡ  ሰው መሳይ ሙጃዎች ነበሩ። በተለይም ከ1993 ጀምሮ ለውጥ ተብየው የራሱ ልጆች ናቸው ተብለው በተሾሙ ስርኣቱን በማይመጥን ከነፍጠኛው በባሰ ጉዳት ኣድርሰዋል። እንዝህ በደም ሲዳማ ሆነው በተግባር የነፍጠኛው መርፌ ተውግተው የተኮላሹ የገንዘብና የጥቅም ባሮች ናቸው። 
Continue Reading...

Click her for Engilish version of Press Release


Press Statement On the Deteriorating Situations in Ethiopia and the Imperative of Solidarity

July 30, 2022

people

The situation in Ethiopia continues to deteriorate. While the humanitarian truceagreed upon between the regime in Finfinnee (Addis Ababa) and the Tigray DefenseForces (TDF) has allowed for some kind of ‘talk about peace talk’, there is hardlyagenuine commitment to peace as a strategic goal on the part of the regime. Usingthelanguage of peace with regard to Tigray as a method of lulling the international community to their side (mainly to secure aid and loan), the regime continues toconduct war in Oromia, Benishangul-Gumuz, Gambella, Derashe, Konso, and other areas in the wider South of the country. The regime seems to have commissionedtheAmhara Special Forces and Fanno militia to prosecute war on the Wallo Oromoas it has in Wallagga and other parts of the country.
Continue Reading...

የቢድሶ ቦሮጄ /ኣየለ/ ኣጭር የህይዎት ማስታዎሻ

29 May 2022

people

ቢድሶ ቦሮጄ በቀድሞው ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት፣ ሲዳማ እውራጃ በሸበዲኖ ወረዳ ዳሪሞ ጠንቆ ቀበሌ ከኣባቱ ኣቶ ቦሮጄ ኮሌ ባንቁርሶና ከእናታቸው ስርብቱ ጠኣንሶ ኣኢእ 1937 ተወለደ። ከዝያም እድሜው ለትምህርት ስደርስም
ከ1ኛ - 4ኛ ክፍል ልእልት ተናኘ ወርቅ ሀ/ስላሴ ኣንድኛ ደረጃ ት/ቤት ለኩ ከተማ
ከ5ኛ -8ኛ ይርጋኣለም መካነየሱስ ት/ቤት
9=10ኛ ክፍል ራስ ደስታ ዳምጠው ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ይርጋለም
11ኛ ክፍል ሽመልስ ሀብቴ ሁለተኛ ደረጀ ት/ቤት ኣዲስ ኣበባ
12ኛ ክፍል ሀረር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሐረርጌ ተምሮኣል።
Continue Reading...

ከሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ፋሽስቶችና ጽንፈኛ የነፍጠኛ ተላላኪዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የወጁት ጦርነት በተመለከተ የተሰተ መግለጫ

16 April 2022

people

ዛሬ የኦሮሞ ነXነት ጦር ለማጥፋት በሚል በኦሮሞ ህዝብ ላይ በፋሽስቶች የሚካሄደው ጦርነት ለረጅም ጊዜ የኦሮሞን ህዝብ ኣንገት ለማስደፋትና በኤትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ምንም ቦታ እንዳይኖረው ለማድረግ ለረጅም ጊዜ የታቀደና ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ የተደረገ የጥላቻ ዘመቻ ውጤት ነው። ይህ ጦርነት የተስፋፍው ነፍጠኛ ኣጀንዳ ለማስፈጸም የታወጄ ሲሆን የሲዳማ ብሄራዊ የጻነነት ግንባር ይህንን ጦርነት ኣጥብቆ ይቃወማል። ዛሬ በኣገርቷ የነገሰው ኣክራሪ ቀኝ ብሄርተኛ ሀይሎች ጥምረት ኣምባገነናዊ ኣፋኝ ስርኣት ህብረተስቡን በግድያ ኣስፈራርቶ በስልጣን ላይ የተቆናጠጠ ጸረ-ዲሞክራቲክ ሀይል ነው። ይህ ሀይል የኣገርቷን ሀብት ኣውድሞ ህዝቡን በድህነት መግቢያና መውጫ ኣሳጥቶ እንደእንሰሳ እየነዳ ይገኛል። የሚበላው የሌለው ወደወታደርነት እየገባ ዛሬ በውትድርና ህይወቱን እየገበረ ከጥይት ካመለጠ የእለት እንጀራውን ይበላል። ይህንን ስርኣት ለማንበርከክ በምደረገው ትግል የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ከኦሮሞ ህዝብ ጎን ይቆማል። ኦሮሞ የማንንም መሬት ኣልቀማማም፥ የማንንም ድንበር ጥሶ ኣልገባም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የክልሉ ባለቤትነትና የዲሞክራሲ ጥያቄ ብቻ ነው። ይህ የሚፈታው በፖሊቲካና በውይይት ሆኖ ሳለ በሰሜኑ ጦርነት ሽንፈት የገጠማው ፋሽስቱ የኣብይ መንግስት ምንልክ ዘመቻ ሁለት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ኣውጆኣል። ይህ ወራሪ በኦሮሞ ሀብት ላይ የቋመጠ ኣክራሪ ጽንፈኛ ኦሮሞ ከበን እናጠፋለን ብሎ ተነስተዋል። ኦሮሞ ባህር ስለሆነ ይውጣቸዋል፥ መቃብራቸውን ላይመለሱ ኦሮሚያ ይሆናል። ትናንት በትግራይ የተፈጸመው ዛሬም በኦሮሚያ ይደገማል። ይህንን በተግባር ለማየት የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ለሲዳማ ህዝብና ለሲዳማ ዲሞክራቲክ ሀይሎች ይህንን ጥሪ ያቀርባል፥
Continue Reading...

ከሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ስለ ታጋይ ጋላሳ ዲልቦ የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር እልፈተ ህይወት የተሰጠ የሀዘን መግለጫ

አፕርል 1 2022

people

ጓድ ገላሳ ዲልቦ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ ፥ የኦሮሞ ህዝብ ውድ ልጅ እንድሁም ተዋግ የነጻነት አርበኛና የጦር ሜዳ ጀግና ነበሩ። ጓድ ጋላሳ ዲልቦ ትልቅ ስብእና ያላቸው ደፋር ሙሉ ህይወቱን ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ነጻነት የሰዋ ኣላማውም የኦሮሞ ህዝብና ሌሎች ጭቁን ህዝቦች ነጻነትና መብት እንድከበር በቆራጥነት የታገሉ ነበረ። በዚህ ተግባሩም በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሞ ትግል ታሪክ ውስጥ ስሙ በወርቅ ቀለም ያጽፈ ታጋይ ነበረ።ጓድ ጋላሳ በኢትዮጵያ ኣንድነት ስም በባዶ መፈክር የህዝቦችን ነጻነትና ሰላም የነሱ ሀይሎችን ለማንበርከክ ነጻነታቸውን ለማጎናጸፍ በተደረገው ትግል ድርሻውን በኣግባቡ የተወጣ ጀግና ነው።ይህንን ታላቅ ና ጀግና ልጇን ያጣችው ኦሮሚያ ብቻ ሳትሆን የትግሉ ኣጋር የሆነው የሲዳማ ህዝብ ጭምር ነው። ዛሬ የትግል ጓዳችን ጓድ ገላሳ ቢያልፍም ሽዎች ገላሳዎች ኣርማውን ኣንግበው በኣይበገረነት ትግሉን ተቀላቅለው ኣቀጣጥለውታል። እነገላሳ የመሩት ትግል የታገሉለት ኣላማ ከግቡ እንድሚያደርሱ የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ለኣንድ ኣፍታ እንኳ ኣይጠራጠርም። ጓድ ገላስ ቢያልፉም የጀመረው ትግል ዛሬም ቀጥሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኣፋኞችና ኣሀዳዊ ስርኣት ኣቀንቃኖችን ለመቅበር ትግሉን ተያይዞታል፥፡ድልም እየተቀዳጀ ይገኛል።
በመጨረሻም ፈጣር ህይወቱን በገነት እንድያኖራት እየጽልይን በዝህም ለጓድ ገላሳ ቤተስቦችና የትግለ ጓዶቹና መላው ኦሮሚያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን።

Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF) on National Dialogue Commission in Ethiopia

7 February 2022

people

In the early months of 2018, the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) acceded to popular demand to relax its stranglehold on power. After a brief period of optimism, relative freedom, and political relaxation, the Prosperity Party, EPRDF’s successor, reverted to the rule of violence, stifling press freedom and criminalizing the political opposition. As a result, the hope of a democratic transition has now given way to despair over an authoritarian return. In the last three years, Ethiopia has been in throes of internecine conflicts that have claimed the lives of innocents, destroyed properties, and violated the dignity of citizens. The airwaves currently are saturated with genocidal rhetoric inciting nations and nationalities against one another. The national economy has been decimated by runaway inflation, foreign currency crunch, mounting debt, and rising unemployment.
Continue Reading...

Joint statement from Sidama National Liberation Front and Sidama Human Rights Institute on the establishment of the National Dialogue Commission in Ethiopia

2/1/2022

people

The Sidama National Liberation Front and Sidama Human Rights Institute have been keenly following the political developments in Ethiopia leading up to the formation of National Dialogue Commission by the government to purportedly facilitate consultations among various stakeholders on issues affecting the country. We fully concur with the importance of genuine and all-inclusive country (multinational as opposed to national) dialogue in Ethiopia involving stakeholders from all nations, nationalities, and peoples to reignite the democratic transition that was aborted in 2018 following the election of the current prime minister and usher in sustainable peace, political stability, and socioeconomic progress. Continue Reading...

ከሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር ስለወቅቱ ሲዳማ ክልልን በሚመለከት የተሰጠ መግለጫ

ታህሣሥ 27/2014 ዓ/ም

ከሲዳማ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ

people

በኢትዮጵያ ኣሁን ያለው ኣገዛዝ በገዛ ህዝቡ ላይ በተለይም በሲዳማ መንግስታዊ ሽብር በመፍጠር መጠነ ሰፍ የህዝብ ሀብት ዘረፋ በመፈጸም ላይ ይገኛል። ይህ የዘረፍና ነፍሰገዳይ ቡድን በ2019 ኣብይ የሾማቸው የክልሉ ባለስልጣናት በደስታ ሌዳሞ፥ ኣለማየሁ ጢሞትዎስ ና ኣብርሃም ማርሻሎ ኣማካይነት እያስፈጸመ ይገኛል። በ2019 ኣ/ም ኣብይ በፓርላማ ፍት ወጥቶ የሲዳማን ህዝብና የክልል ጥያቄ እንቅስቃሴ በተመለከተ ለቀርበለት ጥያቄ መልስ ስሰጥ ‘ሲዳማን እንደሱማሌ በወታደራዊ ሀይል እደመስሳለሁ “ ብሎ ቃል ገባ። በኣለውም መሰረት 18 ጁላይ 2019 የፈደራልና የደቡብ የታጠቁ ሀይሎችን በማሰማራት 153 ያልታጠቁ የሲዳማ ወጣቶችን በተጠና መልክ ጨፈጨፈ። የዚህ ግፍ ተዋናይ የነበረችው ሰላም ሳይኖራት የሰላም ሚንስትር ተብየዋ ና የዴህዴን ሊቀመንበር ሙፍሪያት ካሚል ነበረች። ለዝህ እኩይ ግባራቸው ተባባርዎች በውስጥ ግድያውን ያስፈጸመችው በሲዳማ ክልል ባሰማራቻቸው ሰላዮች ና ጆሮ ጠብዎች ኣማካይነት ነበረ። ወ/ሮ ሙፍሪያት ካሚል ሲዳማ ጠል የሲዳማ ክልል ጥያቄ ለማክሸፍ በግንባር ቀደም የተሰለፈች ስትሆን የክልሉንም ረፈረንዱም ለማሰናከል ጉዳዩን የጸጥታ ጉዳይ በማድረግና በስውር ግለስቦች ላማስገደል የስለላ መዋቅር በመዘርጋት ገንዘብ በማፍሰስ ያሰረችው ሴራ ሳይሳካላት ተዘጋ።
Continue Reading...

ከሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር በሲዳማ ስለኣለው ስብኣዊ መብት ጥሰትና ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ የተሰጠ መግለጫና የትግል ጥሪ

ህዳር ፳፱ቀን 2014 ዓ/ም

ከሲዳማ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ

people

አከምንልክ ጀምሮ እስከ ኣብይ እህመድ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያሳየን ስልጣን ይዘናል ብለው ምንልክ ቤተመንግስት የሚገቡት ሁሉ ባንዳዎችን ሰብስበው ሕዝቡን እየጨፈጨፉ ታሪክ ሰራን፥ የኣባቶቻችንን ኣደራ ተከትለን፥ የኣገርቷን ኣድነት ኣስጠብቀን ለመጭው ትውልድ እናስረክባለን እያሉ በህዝብ ላይ ፋሽታዊ ግድያዎችን እየፈጸሙ ኣልፈዋል። ኣሁን ያለውም የኣቢይ ፋሽስት መንግስት ተመሳሳይ ብቻ ሳይሆን ኣገርቷን ወደማትወጣበት ገደል ከቶኣታል። የግዜ ጉዳይ እንጂ የህዝቦች ትግል የፈጀውን ጊዜ ይፍጅ እንጂ ያሸንፋል።ይህንን መረዳት ያቃታቸው በኣብይ ገንዘብና ሹመት የሰከሩ ሩቁን ማየት የተሳናቸው በሲዳማ ትግል ታሪክ ውስጥ ኣስታዋጽዎ የሌላቸው ጎርፍ ኣመጣሽ እነደስታ ሌዳሞ፥ ኣብርሃም ማርሻሎ ፥ ኣለማዬሁ ጥሞትዎስና ጸጋየ ቱኬ የተባሉት ስነልቦናቸው የተሰለቡ ልጆቻችንን ለኣብሲንያ ፋሽስቶች መሳሪያነት ሸጠው ኣስገድለዋል።እያስገደሉም ናቸው።
Continue Reading...

 

በአዲስ አበባና ክልሎች ከተሞች ውስጥ በትግራይና በኦሮሞ ተወላጆች ላይ የሚደረግ እስራትና ወከባ አስመልክቶ ከሲዳማ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር (SNLF) የተሰጠ መግለጫ

ጥቅምት 28 ቀን 2014 ዓ/ም

ከሲዳማ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ

people

አንድ ዓመት የሞላው በትግራይ ሕዝብ ላይ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በአጋሮቹ የተከፈተው ጦርነት ለተስፋፊ አማራ ልህቃን ግዛት ለማስፋፋትና የሕብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ዋና መሰረት የሆነውን ሕገ መንግስት በመናድ አሀዳዊነትንና ነፍጠኛነትን ለማንገስ ያለመ መሆኑን በመጥቀስ በንፁሀን የትግራይ ሕዝብ ላይ የተፈፀመውን ጭካኔ የተሞላና አረመኔያዊ ግፍ/በደልን የሲዳማ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር በተለያዩ ጊዜያት ሲያወግዝ መቆየቱ የሚታዎስ ነው :: በዚህ ዓለማ የለሽ የፋሽቶች ጦርነት ሳቢያ በርካታ የኢትዮጵያ ብሔሮች : ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ልጆች ደም እንደጅረት በየጦር ቀጠናዎች በከንቱ የፈሰሰ ሲሆን የአገሪቱ ሀብትና መሰረተ ልማቶችም ወድሟል ::
Continue Reading...

 

የነቀዙ ምሁራን መንግስትና ሲዳማ ላይ የተቃጣው የከሀድዎች ሴራ እንድሁም የዛሬውን እውነታ ተረድተው በመታገል ላይ ያለሄው ኤጀቶ ትውልድ በሙሉ

Oct 6, 2021

ከሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ

people

ይድረስ ለኣሮረሳ፥ ለጭሪ፥ለበንሳ፥ ለኣርቤጎና ለቦርቻ፥ ለሀገረሰላም፥ለመልጋ ወረዳ ህዝብና የሲዳማ ኣርነት ንቅናቄ ኣባላትና ደጋፍዎች በያላችሁበት፥
እንድሁም የዛሬውን እውነታ ተረድተው በመታገል ላይ ያለሄው ኤጀቶ ትውልድ በሙሉ

ብልጽግና የተባለ ኣውሬ ኩሩ ታሪካችንን ለመደለዝና ለማጥፋት የሲኣንን ኣመራር በጥቅማ ጥቅም በመግዛት ጎጆኣችንን ለማፍረስ ተነስተዋል። የሴራው ኣላማ ሀዳዊውን ስርኣት ምስረታ ለማቀላጠፍ በዜዴ የብሄር ድርጅቶችን ማፍረስ የኣብይ ግንባር ቀደም ኣላማ ሲሆን ይኽውም የእነዝህ የብሄር ደርጅቶች መሪዎችን በመደለያ መግዛት ካልሆነም እንደኦነግና ህዋሀት በሀይል መደፍጠጥን ግቡ ኣድርጎ የተነሳ ሀይል ነው ። ይህም በሲዳማ በሲኣን ኣርማ ሥር ተሰባሰበው ደርግን፥ ኢሕኣዲግንና ኋላም ብልጽግናን ያንቀጠቀጠው ትውልድ ታሪክ ለመቅበር የታለመ ነው።የሲኣን ኣመራር ተብየው ታሪክ ያደሳሉ የተባለው የንዋይ ባርያ በመሆን የተዋጋነውን ኣላማ ረስተን የትናንቱን የነፍጠኛውን ኣሀዳዊ ስርኣት በጓሮ በር ልያስገባብን እየተሯሯጠ ይገኛል። ይህንን የሚያስተምሩ በባንዳነት የተካኑ ኣብይና የነፍጠኛው ርዝራዦች ኣስተሳሰብ የተበከሉ በሲኣን ኣመራር ውስጥ ሰርገው ገብተዋል። ሲኣን የሲዳማ መሪ ድርጀት እንጂ የነፍጠኛ ሥርኣት ኣስመላሽ የቀልባሾች መሳሪያ ኣይደለም።
Continue Reading...

 

The Sidama National Liberation Front to Join the Coalition of Resistance by the Federalist Forces

August 23, 2021

Sidama National Liberation Front (SNLF) Press Release

people

The misguided political ideology of the government of Ethiopia and its prosperity party rendered the country a failed state on many levels. The country has failed to deliver peace and security to its citizens. The genocidal civil wars are raging in every corner of the country. Today, in the 21st century, the country has fallen into the hands of despots whose primary goal is to dismantle the right of nations and nationalities to self rule and create a unitary state founded on the hegemony of one historically dominant ethnic group, that positioned itself as the guardian of the unity of the country.
Continue Reading...
Amharic Version

 

6ኛው ምርጫ ተብየው ክልሎችን ለማፍረስ የሚደረግ የኣሀዳውያን ሴራ ነው

ጁን 16 2021

ከሲዳማ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ

people

ኢትዮጵያ የምትባል ኣገር ከቀድሞው ኣቢስንያና ኋላም በምንልክ ወረራ የተጠቃለሉ ከኦሮሚያ እስከሲዳማ፥ ከኣፋር እስከ ኦጋደን፥ 45ቱ የደቡብ ብሄርብሄረስቦችናከጋቤላ እስከቤናሻንጉል ይሉትን ህዝቦች ጨፍልቆ በሀይል የተመሰረተ ነበረ።ምንልክ በወቅቱ በነበረው የመሳሪያ በላይነት የተወረሩ ህዝቦችን ማንነት ለማጥፋትና የወራረው ባህል እንድቀበሉ የተደረገው ሙከራ ሙሉ በሙሉ ከሽፎኣል። ይህንን በመቃወም የተጀመረው ትግል የደርግን ስርኣት በማፈራረስ በተለየም በ1991 መጨረሻ ተደረገው ስምምነት መሰረት የተረቀቀው ህገመንግስት ኣገርቱን ከመበተን ኣድኖ እንደ ኣገር ለማቆየት ኣመቺ ሁኔታ ፈጥሮ ነበረ። ይህም ብሄር ብሄርሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት ተሳስበውና ተቻችለው የመኖር እሳቤ የያዘ ሰነድ ነበረ።ህገመንግስቱ ስጸድቅ 9 ክልሎች ተመስርተው ነበር። በቅርብም ሲዳማ ረፈሬንደም በማካሄድ 10ኛው ክልል ሲሆን ከኣስሩ ክልሎች ኣንዱ የሆነው የኣማራ ክልል የቀድመውን ኣሀዳዊ ስርኣት ለመመለስ ጫፍ የደረሰበትና ሌሎች ህዝቦች መብትና የእኩልነት ጥያቄን በዘር ፈርጆ በጠቅላይ ሚንስትር ኣብይ መሪነት ህገመንግስቱን ለመናድ እየተዘጋጀ ይገኛል።
Continue Reading...

 

Stop Perennial Land Resource Mismanagement and State Sponsored Border Conflicts in Lokka Abbaayya and Baleela Districts, Sidama State.

May, 15, 2021

Press Release By The Sidama National Liberation Front (SNLF)

people

The Lokka Abbaayya and Baleela districts which border Wolayita Zone and Oromia respectively, had witnessed perennial land resource mismanagement and state sponsored conflicts and instability in recent decades leading to losses of lives, properties and internal civilian displacements. The border conflicts and abuse of civilians intensified since the failed transition in the past three years..
Continue Reading...

 

Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF) On Deeping Crisis in Sidama, as Well in Ethiopia with Further Regional Repercussions.

February, 21, 2021

people

IT has been over two years since Ethiopia’s political movement brought down the EPRDF leadership exposing extra judiciary killings, abusees of nationalities right and impoverished of the nation. This change has allowed the same EPRDF’s cadres within to grab power by overthrowing their own EPRDF historically dominated by TPLF. The later usurpers promised hundred per cent political reform and vowed to bring about the total shift of political paradigm in Ethiopia.
Continue Reading...

 

ከሲዳማ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር SNLF በወቅታዊ በሲዳማ ህዝብ ታርክ በሆነው ሲአን ላይ ግሌሰቦች እየወሰዱ ባሉት ክህደትና ጥፋትን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ የተሰጠ መግለጫ

January 2, 2021

people

ኢህአዴግ ድርጅት ከሁለት አመታት ወዲህ ውስጤን አድሻለው ፣ ተለውጫለው ፣ስሜንም ቀይሬያለው በማለት ፣በሌላ በኩል ግን ህዝቡን ሲጨቁኑ ከነበሩ ድርጅቶች አብላጫውን ክፋይ ማለትም ከአራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች ሶስቱ እንዲሁም ህዝብ ላይ ጦርነት አውጁ ሲባሉ ሲያውጁ ፣እሰሩ ሲባሉ ሲያስሩ እና ግደሉ ሲባሉ ሲገድሉ የነበሩ ነባር አመራሮቹንም ጭምር በመያዝ በህዝቡ ላይ ተመሳሳይ በደል ሲያደርሱ ጦርነት በመክፈት ፣በርካቶችን በማሰር እና በማሰቃየት ከፍተኛ በደል ሲያደርሱ ይገኛሉ ። የሲዳማ ህዝብ ለዘመናት ሲጠይቅ የነበረውን ራስን በራስ የማስተዳደር እና የክልል አደረጃጀት ጥያቄ በማስተጋባታቸው እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባለፉት ሁለት አመታት ከሶስት መቶ ያላነሱ ንጹህ ውድ የሲዳማ ልጆችን ተነጥቀናል ።
Continue Reading...

 

The Ideological Confrontations between the Federalist and Unitarian Groups in Ethiopia Can only be Resolved through Dialogue, Not War!

November 11, 2020

people

Ethiopia's failed transition to democracy suffered a further blow on November 3, 2020 when the federal government whose constitutional term limit expired on 5 October 2020 declared war on the Tigray National Regional State for conducting a regional state election within a constitutional time limit. It is to be recalled that the new ruling prosperity party hasitly formed in December 2019 upon the dissolution of the EPRDF party that ruled the country for 27 years, indefinitely postponed the election planned for 2020 citing the Covid 19 pandemic. 
Continue Reading...

 

Tigirette Daga Aana Fa’noni Ola Lainohuni Sidaamu Daga Wolapho Konkki (SNLF)Fushshino Xawiishsha

November 9, 2020

people

Tenne yannara Abiyi Ahimmedihu massaganoti Durrimate Yorto Diimme Gaammo konni albanni 130 dirini kayise Minilikkini uurdete wolqani kaasaminoha miiccote gashshoote dunbalicho qole abbatte, Daganna Dagoomu umonissa uminissa gashshiitano kaayo badhera qole hunaattenna hattono Amaaru dagara baatto halashshate mixo affirino ola Tigirrete daga aana fane harissani leelano.
Continue Reading...

 

We Congratulate The Sidama Nation and Commend Its Unprecedented Level of Determination and Huge Sacrifices that Earned the nation of Its rights to Statehood
Press Release by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
(External Affairs Committee).
July 03, 2020.

people

The Sidama nation has paid huge sacrifices to earn its statehood although this is clearly stated in Ethiopia’s supreme law, the constitution and is rightful rights of nations and peoples in Ethiopia but practically denied to Sidama. Article 47, (2-5) of the Ethiopian constitution states that; all nations and peoples are entitled to self-rule.
Continue Reading...

The SNLF Condemns With The Strongest Possible Terms The Assassination Of Haacaaluu Hundeessa, An Iconic Oromo Artist And The Imprisonment Of The Oromo Politicians!
Press Release by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
July 3, 2020

people

It is with the deepest sadness that the Sidama National Liberation Front sends its heartfelt condolences to the families of an iconic Oromo artist Hacaaluu Hundeessa who was assassinated in Finfinnee on 29 June 2020. We cannot hide our anger caused due to the assassination of the Oromo’s beloved iconic artist, human rights defender and campaigner. Hacaaluu was not merely an artist. He was an embodiment of the struggle of the Oromo nation for freedom, self-rule and by implication represented the aspirations of the entire oppressed political south for freedom. .
Continue Reading...

 

Actualisation of the Sidama Statehood Is a Victory for the Multinational Federalism in Ethiopia.
Press Release by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
June 21, 2020

people

The Sidama nation officially became the 10th National Regional State of the Ethiopian Federation on 18 June 2020 following power transfer by the Council of the Southern Regional State (SNNPRS) to the Sidama nation as stipulated in article 47(3) (d) of the constitution of the country. The Sidama nation voted in a referendum on November 20, 2019 in which 97.7% of the 2.3 million voters endorsed self rule. It took over 7 months for the government to recognize the sovereignty of the people enshrined in the constitution to officially form the Sidama National Regional State (SNRS) as the 10th Regional State of the Ethiopian Federation. Although the delay was unjustified by any stretch of imagination, the recognition of the decision of the people and their inalienable right to self rule is a welcome development.
Continue Reading...

 

The Sidama National Liberation Front Vehemently Rejects Ethiopian Government’s Decision to Remain in Power Beyond Its Constitutional Mandate.
Press Release by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
June 15, 2020

people

The much anticipated new dawn of democracy following the change of the dictatorial EPRDF led government in early 2018 due to the resistances spearheaded primarily by the Oromo youth, Qeerroo and other oppressed nations, remains elusive after two years of mismanaged and failed transitional process. The 2015-2018 Oromo revolution appears to have been fully hijacked and reversed by unitarist forces disguised as multinational federalists.

Prime Minister Abiy Ahmed came to power in April 2018 with the promise of political and economic reforms to widen political space, respect human and democratic rights of citizens and promote good governance, uproot corruption and foster socioeconomic development.
Continue Reading...

 

The Sidama Nation Is Globally to Commemorate the 18th Anniversary of the Loqqee Massacre of Sidama Civilians.
Press Release by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
May 23, 2020

people

2020 marks the 18th year of the Loqqee massacre of the Sidama civilians. On 24 May 2002 over 10,000 Sidama civilians including elders, business persons, civil servants and students staged a peaceful rally in a place called Loqqee in the outskirt of the Sidama capital Hawassa, demanding self-rule and opposing a proposal to move the capital of Sidama from their land of Hawassa to a district town. Although the rally was led by the Sidama elders and was entirely peaceful, the brutal EPRDF-TPLF regime ordered its special military forces known as Agiazi and special police to massacre the civilians indiscriminately. The security forces used live bullets instantly killing at least 69 confirmed civilians including a 10 years old boy on 24 May 2002.
Continue Reading...

 

The 30 day Deadline to Establish the Sidama National Regional State (SNRS) Must Be May 28, 2012 Ethiopian Calendar ‘EC’ not July 01, 2012 EC
Press Statement by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
May 10, 2020

people

The House of Federation and the Federal Ministry of Finance strongly advised the current Sidama Administration and the Southern Regional State (SNNPR) on Friday 30 April 2012 EC to formalize the Sidama Regional State before Friday, 28 May 2012 EC.
This new deadline to establish the Sidama National Regional State (SNRS) is set simply because the deadline to submit the country's budget for the Fiscal Year 2013 EC to parliament by the Ministry of Finance is the end of May 2012 EC. Thus, the end of May 2012 EC has now become a New Deadline to Establish the Sidama National Regional State.
Continue Reading...people

'Yoseph Sibu was one of the staunch, determined and resolute younger generation strugglers of the Sidama people. I am saddened by untimely passing away of this patron. However, he will be remembered among the fallen heroic Sidamas’ for generations to come.'

A note from SNLF Chairperson. 

  

=================================================================

A Birth of the ‘Sidama National Regional State’ after Tomorrow’s Referendum Inevitably Materialises.
Press Statement by the Sidama Nation Liberation Front (SNLF)
November 19, 2019

people

Dear Sidama Nation: Your sons and daughters were repeatedly executed by the security and army of successive Ethiopian rulers whilst seeking justice, equality and freedom that denied to them for the period of five generations. You have repeatedly demanded nothing other than recording your quests for self-rule to be able to live as equal citizens by sharing the resources your nature in your land yields. Your sons and daughters travelled lengthy distances yearning for the indicated noble cause since 1890s. The responses of the successive Ethiopian rulers were consistent and brutal suppression, unlawful and extrajudicial imprisonment of your sons and daughters, execution and mass killing of your civilians. From the imperial’s brutal regime up to the current EPRDF’s authoritarian; the Sidama nation as the rest of subjugated nations and peoples in Ethiopia has been subjected to insufferable conditions that includes socio-political subjugation, economic exploitation and cultural relegation..
Continue Reading...

Southern Ethiopia President, Kalaa Million Matewos, The Sidama’s Only Son in EPRDF Shouldn’t Be Coerced to Resign by Any Power in Ethiopia!
The SNLF Statement
August 20, 2019

people

The Ethiopian empires’ southern regional president honourable kalaa Million Matewos is the only person in 28 years’ history for the first time who officially declared that the Sidama nation as a nation must be respected and the nation’s demand must be constitutionally addressed. He has stressed this as he took courageous stance which all his predecessors remotely thought to be the case. In the contrary, all his predecessors proved their 100% loyalty to the EPRDF’s brutal regime from the first one to his immediate predecessor as they cooperate with the regime that embarked on Sidama enslaving project since its inception. His father, kalaa Matewos Korisissa (whose burial place is not known to this date) has been murdered by the Derg’s unionist regime for defending the rights of the Sidama nation and that of the deprived majority in Ethiopia. His stance is therefore that of a principle as his father has done. His belief is that, the nations and peoples rights must be honoured as per the constitutional provision of the country. To this date what he is saying is this and saying it in a clear and civilised manner unlike his accusers who are embarked on terrorising Sidama civilians with military power by imprisoning and denying justice to the Sidama’s unlawfully incarcerated Ejjeetto since July 17, 2019.
Continue Reading...

The Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Declared War on Sidama People for Demanding their Own Province
The SNLF Statement
July 23, 2019

people

The Sidama people of Ethiopia demanded a regional state within Ethiopia for the second time in 20 years a year ago on 18 July 2018. They waited peacefully for a referendum to be conducted by the Election Board to decide on their demand for the past 12 months. The council of south Ethiopia region where Sidama currently belongs was constitutionally mandated to conduct the referendum. Instead, the council requested the Ethiopian Election Board to conduct the referendum as the Board is responsible to manage the polls in the country. However, the Board failed to conduct the referendum in spite of repeated reminders by the Sidama people. The constitutional deadline to conduct the referendum ended on 18 July 2019.
Continue Reading...

The Sidama Nation Commemorates the 17th Anniversary of the Looqqee, Hawassa Massacre
The SNLF Statement
May 23, 2019

people

On the 24th of May 2002, an estimated ten thousand Sidama elders, farmers, business owners, students and the general public staged a peaceful rally demanding the establishment of the Sidama National Regional State and rejecting the proposed relocation of the Sidama administrative capital outside our land of Hawassa. The rally was entirely peaceful with demonstrators holding placards, the Ethiopian flags and branches of trees as a sign of peace.

However, when the demonstrators reached a suburb of Hawassa north of Looqqee, the Ethiopian federal forces (Agazi forces) and the south Ethiopian regional special police forces opened fire on the demonstrators with a deliberate intention to massacre as many of the protesters as possible. As a result, 70 elders, business owners, farmers, primary school children, youth and Sidama policemen were massacred on a broad day light on 24 My 2002. Over 200 were wounded. Following the massacre, over 1000 Sidama civilians were imprisoned and tortured by the regime forces for a year.
Continue Reading...

Shrugging off the Sidama’s Quest by the Ethiopian Government Must Come to an End by Urgently Fixing the Date for Referendum
Press Release by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
May 09, 2019

people

One of the PAFD’s founding members and staunch supporter of the national causes of various nations and peoples in Ethiopia is the Sidama nation. However, the Sidama is also one of the nations whose demands for self-rule were repeatedly turned down by EPRDF for the past 28 years. Evidences show that, the Sidama in the south of Ethiopia has been at loggerheads with EPRDF and its agent- the SNNPRS. The Sidama remains in the forefront of discontents and attack of numerous interest groups in addition to the consorted negative campaigns of those who oppose to the concept of ethnic federalism.
Continue Reading...

The Massacre of Benshangul Gumuz People by the Amhara’s Special Forces Must Be Immediately Stopped!
Press Release by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
May 06, 2019

people

We are witnessing the biggest failure of humanity in Ethiopian soil just after 12 months since the new PM has vowed to make such barbaric actions towards unarmed civilians a history. Contrary to his and his government’s vows, we observe that the civilians are getting killed for no apparent reasons by a highly armed Amhara regional special force in Benshangul Gumuz regional state. This armed group is not only targeting solely indigenous and legitimate owners of the land; but also, hundreds of children and elderly are getting summarily executed for a simple reason of being different from their killers in the aspect of their culture, skin colour and political beliefs. This is a clinical example of genocide and it is tragically unfolding in Ethiopia as we speak. Apparently, the unarmed civilians are getting executed in their own soil by those who are legally allowed to occupy their land. As saying goes, a history is repeating itself in the Ethiopian soil. In 2003 between 430 and 500 unarmed civilians were massacred by those who colonised their land for a simple reason of silencing them whilst expropriating their resources and land in Gambella region. The same massacre is now unfolding in Shaka zone on a Shakacho people by the same highlanders. Tens of thousands of Oromo, Ogaden Somali and Sidama civilians were executed in the last 27 years alone.
Continue Reading...

ከሲዳማ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ለሚደረግ የትኛውም አይነት ድርደር ከሲድማ ኤጄቶች የተሰጠ የአቋም መግለጫ!
Breaking News
April, 25 2019

people

የሲዳማ ህዝብ የራሱን ክልል መስርቶ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር ከፍተኛ የሆነ የህይወትና የአካል መስዋእትነት ሲከፍል መቆየቱ ይታወቃል።

በዚህ ሂደት በተለያዩ ግዜያት የሲዳማ ህዝብ መብቱን ለማስከበርና ህገ መንግስቱ ገቢራዊ እንዲሆን የሚጠበቅበትን ህገ መንግስታዊ ሂደቶችን ጨርሶ ወሳኝ ደረጃ ከደረሰ በኋላ አላስፈላጊ መደለያዎችንና መደራደሪያዎችን በማቅረብ እንዲሁም ታጋዮችን ነጥሎ በመምታትና በማሸማቀቅ ጥያቄያችንን ለመቀልበስ አደገኛ ፖለቲካዊ ሴራ ሲዘራ እንደነበር ይታወሳል።

አሁን የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ የደረሰበት ደረጃና ግዜ ለህጋዊ ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ የሚፈልግ እንጂ ድርድር የሚደረግበት አይደለም።

ይሁን እንኳን ቢባል እስከ ዛሬ ኤጄቶ ስያንጸባርቅ ለነበረው ሰላማዊ ተጋድሎ ጆሮ ሳይሰጥ የቆየው የፌደራል መንግስት ዛሬ የራሳችንን ክልል በራሳችን ለማወጅ ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ባለንበት ዋዜማ ህዝባችንን ጥርጣሬ ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ከፋፋይ ደኢህዴናዊ አጀንዳ በማምጣት ጥያቄያችንን ለመቀልበስ አልያም ጋብ እንዲል የሚደረጉ ርብርቦች መርህ የለሽ እንቅስቃሴዎች ከመሆናቸውም ባለፈ በትግላችን ላይ ምንም አይነት ተጽእኖ የሚፈጥሩ አለመሆናቸው ግልጽ ነው።

በዚህም መነሻነት የሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ቀን ተቆርጦ ለህዝባችን ይፋ እስኪደረግ ከየትኛውም የፌድራል አመራር ጋር ምንም አይነት ድርድር እና ውይይት ለማድረግ ፍቃደኛ አለመሆናችንን አጥብቀን እናሳውቃለን።

ይህ በእንዲህ እናዳለ ህገ መንግስቱ ህዝበ ውሳኔ ለማደራጀት ለክልሉ ም/ቤት የሰጠው ቀነ ገደብ 85 ቀን ብቻ የቀረው ሲሆን በነዚህ ቀሪ ቀናት ውስጥ የሪፈረንደም ቀን ተቆርጦ ወደ ህዝበ ውሳኔ የማይገባ ከሆነ የሲዳማ ዞን ም/ቤት የሲዳማን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲያጸድቅ አስፈላጊውን ጫና ሁሉ ለመፍጠር የምንቀሳቀስ መሆኑን አጥብቀን እናሳውቃለን።
ሲዳማ
ኤጄቶ
ሃዋሳ
16/08/2011

The Council of South Ethiopia Region Should Announce the Date of the Sidama Referendum Immediately!
The SNLF Statement
Feb 11, 2019

people

The Sidama nation unanimously demanded the restoration of its national regional self-administration on 18 July 2018. In accordance with articles 47 (2) and (3) of the constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) and articles 32 (2) of the law establishing the election board of Ethiopia, the Council of South Ethiopia Region is mandated to organise the referendum within 12 months of receiving the demand for the creation of the Sidama national regional state after the decision has been endorsed by two-thirds of the Sidama council. Seven months have elapsed since the demand has been handed to the South Ethiopia Council without fixing a date.
Continue Reading...

SIDAMA IS UNDER ATTACK FROM ALL DIRECTIONS
The SNLF Statement
Jan 08, 2019

people

The enemies of both Oromo and Sidama nation are attacking the Sidama people in the outskirt of Hawassa areas bordering Oromia and Sidama to put blame on Oromo nation with objetibve of igniting conflict. The Sidama nation knows who its enemy is and who its foes are. Both the Oromo and Sidama nations have no issue that sets them to fight apart from vowing to fight their common enemies. Unless elements from all directions and within are involved to instigate conflict after conflict; both nations never be involved in such divisive actions.
Continue Reading...

The Ethiopia’s Human Rights Council (EHRC) 146th Special Report of January 2nd 2019 Reveals Yet another Ethiopia-wide anti-Sidama Conspiracy
The SNLF Statement
Jan 04, 2019

people

...Unionists who aspire maintaining their grip over the Sidama land whilst the Sidama people are kept at bay always shown sign of anti-Sidama tendency with the rest of elites who are always prepared to do whatever they can to inflict pain on Sidama whilst benefiting from its wealth and resources.

EHRC Report is sham and partisan that seriously violates the rights of the Sidama nation

The death of innocent Sidama and Wolayta people during the June 2018 conflict in Sidama land and in Wolayta Sodo is regrettable that shouldn’t have happened in the first place. The Sidama people were deliberately killed in various places including the two girls who were thrown from the third floor of Sodo Agricultural College where they were undertaking their studies. None of these were included in the indicated EHRC’s sham report of January 02, 2019...
Continue Reading...

The Sidama Liberation Movement (SLM) and Sidama National Liberation Front (SNLF) Agree to Work Together for the National Cause of Sidama
The SNLF and SLM Press Release
October 19, 2018

people

The leaders of both Sidama liberation organisationsmet to undertake thorough discussion on national cause of the nation on October 18, 2018 in Hawassa. The SNLF returned to Ethiopia on the 4th of October 2018 to be part of peaceful political process in Ethiopia as per the call of theEthiopian new Prime Minister Dr Abiy Ahmed’. The leadership of both organisations thoroughly discussed that their objective is defending the national interest of the Sidama nation. Hence, agreement has been reached that working together is of paramount importance to achieve this objective.
Continue Reading...

The SNLF Decides To Return To Sidama, Ethiopia On October 04, 2018
The SNLF Press Release
September 14, 2018

people

Cognizant of genuine interest and increased resolve of the new EPRDF’s leadership; and our partners’ collective and individual decision to be part of the new peaceful political process in Ethiopia to be able to devise a strategy for the future of the country together; we the SNLF leadership and members are also convinced that it is a timely call to be its part.
Continue Reading...

Press Release by Ejjeetto on Spiking Human Rights Violations in Sidama Zone, Particularly in the City of Hawassa and Its Vicinities

September 04, 2018 people

In recent months, there have been several cases of human rights abuses in the Sidama Zone, including extrajudicial killings, beatings, mass arrest and intimidations – particularly in the city of Hawassa, which is the seat of both the Sidama Zone Administration and SNNPR (Southern Nations Nationalities and Peoples Region). According to eye witnesses, the majority of victims are the Sidama people. /> Click here to read full press release content....

 

SNLF Congratulates SLM for effectively Electing its True Leaders whilst Categorically Condemning Mr Dejene Woldeamanule’s Anti-Sidama Plots.
The SNLF Press Statement on Anti-Sidama Elements’ Attempt to hijack the Sidama Struggle.
August 30, 2018

people

The Southern Ethiopia nations and nationalities regional State (SNNPRS) has been established by illegally dismantling the previous 5 independent regional States at the end of 1992. The Sidama nation has been one of the 5 independent regional states under region 8, which included Gedeo and Burji. The Sidama nation vehemently opposed the amalgamation of the 56 nations and nationalities under one unconstitutional regional arrangement by the TPLF/EPRDF’s regime from the very beginning.
Continue Reading...

The SNLF Accepts a Call of the New Ethiopian PM for A Peaceful Political Dialogue in Ethiopia.
Press Release by Sidama National Liberation Front (SNLF).
August, 2018

people

The Sidama National Liberation Front (SNLF) accepts the call of the Ethiopia’s New PM Dr Abiy Ahmed’s government for joining a peaceful and all-inclusive political dialogue in the country. After carefully considering his government’s genuine call and the progress thus far achieved under his leadership albeit serious challenges; we observed the peoples of the country fairly feeling relieved. All peoples in Ethiopia from corner to corner are breathing a sigh of relief since the new PM has assumed his position in early April 2018. Furthermore, the majority of the stakeholders also have shown clear intention on unanimously agreeing, (apart from those who have increasingly benefited from the suffering of the majority peoples of Ethiopia for the last 27 years) to positively respond to his calls thereby support the process of democratisation and country rebuilding in unison. Therefore, the SNLF agrees to be part of the process that brings justice, freedom, equality and fairness for all peoples in Ethiopia.

Cognizant of genuine interest and increased resolve of the new EPRDF’s leadership; and our partners’ collective and individual decision to be part of the new peaceful and all-inclusive process in Ethiopia to be able to devise a strategy for the future of the country in unison, we as an SNLF are also convinced that it imperative to be part of a peaceful political process in Ethiopia. Therefore, we agree to put aside the other means from today onward, but peacefully engaging in Ethiopian political dialogue.

Therefore, finally we call up on the Ethiopian Dr Abiy Ahmed’s government to facilitate the necessary preconditions for SNLF to be part of the peaceful political process in order to support these to be practicable in Sidama and the wider Ethiopia with all stakeholders.

Justice, Equality and Peace for all peoples in Ethiopia

The Sidama National Liberation Front (SNLF)
August 2018

Sidama’s National Quest for Regional Self-Administration Won’t Be Sabotaged by SNNPRS’s Plots!
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
August 9, 2018

people

The Southern Ethiopia nations and nationalities regional State (SNNPRS) has been established by illegally dismantling the previous 5 independent regional States at the end of 1992. The Sidama nation has been one of the 5 independent regional states under region 8, which included Gedeo and Burji. The Sidama nation vehemently opposed the amalgamation of the 56 nations and nationalities under one unconstitutional regional arrangement by the TPLF/EPRDF’s regime from the very beginning.
Continue Reading...

A Unilateral war waged on Ogaden Somali won’t bring Peace and Security for Ogadenia and wider Ethiopia
The PAFD Press Statement on Ogaden Somali Attack by the Federal Forces
August 06, 2018

people

It came to our attention that, on early hours of August 04, 2018 the Ethiopian federal government has sent its military forces that suddenly attacked and took over Ogaden Somali regional capital, Jijiiga. Subsequently, our member, the ONLF in its 04 August 2018 statement has recorded its serious concern about the motives and contradictory actions of federal government, the life and material costs this may involve if it is not imme-diately halted.
Continue Reading...

The June 2018 Massacre of the Sidama Civilians by the Wolayta Security Forces under the Direct Command of Fiseha Garedew, the South Ethiopia Region Police Commissioner: An Eyewitness Report. A must Read

 

በሲዳማ አካባብ ስላለዉ ወቅታዊ የሃገራችን ሁነታን በተመለከተ ከሲዳማ ኤጀቶ የተሰየጠ መግለጫ
July 7, 2018

people

የሲዳማ ሕዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራና ለሃገርቷ ህገ መንግስት ተገዥ ብቻ ሳይሆን ህገ ምንግስቱን ለማስከበር ብዙ መስዋእትን የከፈለ ሕዝብ ነዉ። ላለፉት ለብዙ ዓመታት ሕገ መንግስቱ ሕዝብን በሚጠቅም መልኩ ሳይሆን ለይስሙላነትና የጥቅቶች መገልገያ ብቻ እንድያገለግል ያደረጉ ስርአቶችን በመታገል እንደለላዉ እትዮጵያዊ ሕዝብ ብዙ መስዋእትን ከፍሎ አሁን ላለንበት ደረጃ አድርሷል።
Click here to read full press release content....

 

The Vilification of Sidama Nation By TPLF, Its Deheden and Wolayta Agents Is Categorically Deplorable!!
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
June 24, 2018

people

The Sidama nation is a peace loving nation that has lived in peace and harmony with all Ethiopians for centuries. Sidama is home to tens of thousands of other Ethiopians. No time in history of Sidama have any other Ethiopians living in Sidama been discriminated or attacked by the Sidama nation. There are numerous witnesses living in Sidama today attesting about the peace loving nature of the Sidama people with those who share their land.
Continue Reading...

The SNLF Wishes the Sidama Nation and the Rest of Ethiopian’s A Peaceful and Prosperous Sidama New Year ‘Fichchee’ 2018
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
June 12, 2018

people

The Sidama New Year known as ‘Fichchee’, among others is one of the most important cultural values and traditions inherited from ancestors that uniquely characterize the Sidama nation. Such a highly treasured cultural event has been celebrated in Sidama land for numerous centuries. There is little or no recorded evidence stating when the nation started celebrating its Fichchee although the oral traditions passed from generation to generation indicate that, it’s been practiced since time immemorial. Thus, the Sidama nation is one of the few nations in the world and may be the only nation in Ethiopia and in the horn to have its own lunar calendar
Continue Reading...

We Send Our Deepest and Heart-Felt Condolences to the Families of the Sidama Mudslide Victims!
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
May 29, 2018

people

It came to our attention that since May 26, 2018, a heavy rain created mudslide caused the unsettling death of over 25 people and the destruction of unknown numbers of domestic and wild animals in Sidama Zone of Cirre district adjacent to the Oromia. In the Oromia Arsi’s western part the unknown numbers of lives have been also reportedly lost. About 17 people and unknown numbers of animals become the subject of death resulted from the mudslide in Arbaminch of the southern regional state since Saturday.  The Oromia regional state and most of the South’s several Zones have got one thing in common; deliberate marginalisation by the EPRDF/TPLF’s Federal government as their resources are exploited for the last 27 years. Further reports also indicate that the Sidama region has been hit the hardest as it is the area that was neglected by the TPLF’s government for over 2 and a half decades albeit the regime’s continual milking of its wealth and rich resources.
Continue Reading...

The Culprits of the Sidama Looqqe Massacre And All Civilians’ In Ethiopia Must Be Brought To Justice!
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
May 24, 2018

people

The killers and those who have masterminded the Sidama Looqqe massacre of May 24, 2002 remain plotting to cause and are causing further damage to the Sidama nation as the nation Marks the 16 th commemorative anniversary today. To date, the Sidama nation remains relegated to the level of second citizenship in their land as the TPLF/EPRDF’s regime blatantly imposes its colonial style policy on Sidama nation in particular and the entire south in general. The sons and daughters of the nation were gunned down on the outskirt of the Sidama capital Hawassa at the village known as ‘Looqqe’ about 2 km from Hawassa, on broad day light by the TPLF/EPRDF’s army and security forces. The demonstrators met by highly mechanised brute forces of barbaric TPLF/EPRDF’s regime whilst peacefully demonstrating the regime’s denial of their constitutionally guaranteed rights to regional self-administration.
Continue Reading...

ማስታወሻ ለተከበረ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር አብይ አህመድ
May 4, 2018

ይህ የማሳሰቢያ ጽሁፍ የተላከዉ ባለፉት ዘመናት በተፈራረቁት የኢትዮጵያ አገዛዞች ሰር እጅግ አሰከፊ ግፍና በደል የደረሰበትና አሁንም የባስ ብሎ ከድጡ ወደ ማጡ ሆኖበት የመጨረሻ ወድቀት ጠርዝ ላይ ደርሶ ካለዉ ከሲዳማ ህዝብ ነዉ፡፡ የተከበሩ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር አብይ አህመድ እርስዎ ይንን ከፍተኛ የመንግስትና የህዘብ አደራ ያለበት ሥልጣን ላይ መምጣትዎ እዉን የመሆኑ መልካም ዜና ከተሰማበት ሠዓት ጀምሮ የሲዳማም ህዝብ የወያኔ ሎሌ ከበርቴ ካድሬዎች ካጣሉበት የባሪነትና የተገዥነት ቀንበር ሰብሮ ነጻ የወጣን ያህል ደስታ ተስምቶታል፡፡ ምንም እንኳን ደስታዉን ለመግለጽ የሚያስችሉ መንገዶች ሁሉ የተዘጉበት ቢሆንም ፡፡
ተጨማር ያንብቡ....

በጠቅላይ ሚ/ር ዶ/ር አብይ አህመድ የሚመራዉ የኢትዮጵያ መንግስት ለሲዳማ ሕዝብ በአስቸኳይ መመለስ ያለበትን አንገብጋቢ ጥያቄወችን በተመለከተ ከሲዳማ ኤጀቶ የተሰጠ መግለጫ
April 24, 2018

people

የሲዳማ ህዝብ በታሪኩ ጭቆናን ኣሜን ብሎ ተቀብሎ የኖረበት ጊዜ የለም። ከኣፄዎቹ ጊዜ ኣንስቶ እስካሁኑ የኢህኣዴግ ዘመነ መንግስት ድረስ የተነጠቀዉን እራስን በራስ የማስተዳደርና ሌሎች ወሳኝ ደሞክራትክና ሰብዓዊ መብቶች ለማስመለስ ከፍተኛ ዋጋ ኢየከፈለ ቆይቷል። ለኣብነት ያክል ደርግን ለመጣል በተደረገ አልህ ኣስጨራሽ ትግል ብዙ ሺ የሲዳማ ጀግኖች ተሰዉተዉ ኣብዛኛዉን የሲዳማ ኣካባቢ ህወሃት ኣዲስ ኣበባ ሳይገባ ነፃ ማዉጣት ችለዋል።
በኢህአዴግ አገዛዝ ዘመንም ለነጻነቱና ህገ መንግሥቱ የሚሰጠው መብቶቹ እንድተገበሩለት እየጠየቀና ብዙ መስዋዕትም እየከፈለ ያለ ህዝብ ነው። ይሁን እንጅ የኢህአዴግ አገዛዝ ላለፉት ለ27 ዓመታት እራሱ ያዘጋጀውን ህገ መንግስት ከመተግበር ይልቅ የሲዳማን ሕዝብ ማፈንንና መጨቆንን መርጦ ሕዝቡ በራሱ መሬት ላይ የራሱን እድል በራሱ እንዳይወስን ህገመንግሥታዊ መብቱን ተንፍጎ ቆይቷል። ከዚህም በላይ የሲዳማ ህዝብ ጠንክሮ እንዳይወጣና የሚገባውንና የሚመጥነውን ቦታ አንዳያገኝ ብዘ ደባ ሲመታበት ቆይቷል። ለምሳሌ ያህል፤
Click here to read full press release content....

The Ethiopia’s New Prime Minister Failed to Stop the Ongoing Carnage of Civilians in The Country
The PAFD Press Statement On Ongoing State-Terrorism And Government Instigated Ethnic Con- flicts.
April 18, 2018

people

The TPLF/EPRDF’s army and security apparatuses are wrecking mayhem throughout Ethiopia as the operation of State of Emergency intensifies with degree of unprecedented barbarism in Oromia and throughout the country, even after the new PM has been appointed by TPLF/EPRDF. The killing of dozens of unarmed civilians is also intensifying in various Oromia regional state as are the imprison- ment of civilians in Ogaden Somali since the new PM, Dr Abiy Ahmed has sworn in on April 02, 2018. The PAFD categorically condemns with all possible terms the EPRDF/TPLF’s State terrorism in Ethiopia and urges the EPRDF/TPLF to call for an urgent transitional arrangement.
Click here to read full press release content....

Ethsat / ESAT Proved Its Inherent Racism as It Berates the Heroes Of The Sidama Nation: – It Must Clarify!
April 08, 2018

About 5 years ago, the ESAT’s Amsterdam based journalist by the name ‘Fasil Yenealem’ interviewed this writer about matters related with the Sidama nation. To my recollection, the interview went very well. On the second day of the interview, the program was on air with some pictures, music and geographical locations entirely unrelated to the Sidama culture and ways of life albeit they were ascribed to the Sidama. Having realised that the program was wrong, I immediately contacted the indicated journalist recording my serious concern and advising for an immediate rectification. Click here to read full press release text....

The Unwarranted Attack on the Sidama Nation by the Ethiopian Satellite Television (Ethsat) Is Deplorable!
The SNLF Statement on Ethsat’s Deliberate Attack on the History of the Sidama Nation
April 05, 2018

people

The Ethiopian Satellite Television (Ethsat) or (ESAT) launched unprovoked and unwarranted attack on the identity, dignity and history of the Sidama nation on its Weekly program transmitted from London known as ‘Menalesh Meti’, broadcast on 2 April 2018. To the shock and consternation of the entire Sidama nation, in the indicated program, ESAT mocked, insulted, belittled and dismissed the right of the Sidama nation to preserve their identity, history and culture on their own land, Hawassa. Click here to read full press release text....

Gobannikera Tophphiyaho Xa Yannara Ikkanninoorira Sidaamu Ejjeetto Uyitino Xawishsha
March 23, 2018

people

Saiha lemiina lamala (27) diro gobankera Tophphiyaho dagate huuro maciishshitannokkiti, lowontanni miciirte itanno mangiste uurite gashshitanni keeshshitinnoti qaangannite. Xa yannara gobbanke aana ikkanni noore la’nummoha ikkiro, Gobba gashshootu nookkita ikkitewo, qansanose keerunni fulte loosidhe qaensara higannokki deerra iillitinno. Qoleno gobba diinunni agartanno olamaano loosonsa agurte Tigirete jawimma leelishannore loosatenni amadantinno. Konne moorunnihanna daga miccirranni loosonsa jeefo ganate wiinamu lallawa lallawisiisse keerano daga/qansaano shaate wiinantanni no. Gobbate olamaano soreeyye umi uminsaranna millansara dagate womaashsha gudhdhitanninna wole gobba qolte xooqisidhdhanni nooti baalanko xawoho. Tenne ikkitonsara aanaho, buxane baatonsanni kayise baatonsa mulqidhdhanno, olamanotenna macca qantannori gabaanni xaano ledote moorate injaansara gabbate giddo babaxinno qoqowu uurinshsha riqibinno dagara loosantenni bunshenna rewo maltarira ledo uritinnoti baalunkura manxannita di’ikkitinno.
kowiichcho xiibbe xawishsha wo'ma lae....
Click here to read full press release content....

PAFD Categorically Deplores the EPRDF’s License to Kill by Imposing a State of Emergency
Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) Categorically Deplores the EPRDF’s License to Kill by Imposing a State of Emergency
PAFD’s Press Release on Moyale Massacre of Oromo Civilians, March 11, 2018

people

March 12, 2018 (PAFD) —With a heavy heart albeit with unwavering determination to fight the TPLF/EPRDF’s criminally stitched and sustained regime, the PAFD categorically condemns the ongoing massacre of the Oromo civilians in various Oromia regional state. We also condemn with all possible terms, the killing and arbitrary imprisonments of civilians and politicians as well as the Oromia police forces who have recently shown their sympathy to the popular resistance in Oromia by rejecting the TPLF’s orders to kill their own people. There is also an ongo-ing, albeit sporadic killings and imprisonments in Ogadenia, Gambella, Benshangul, Amhara, and in the rest parts of the country, which must be immediately stopped
Click here to read full press release content....

Memorandum of Understanding of Political Organizations Participated PAFD Conference
Memorandum of Understanding (MoU) of Political Organizations participated on All-Inclusive Conference Initiated by Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) conducted in London between February 24 and 25, 2018
March 7, 2018

people

The Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) had initiated and organised an ‘International conference on a current crisis in Ethiopia to explore realistic alternatives’ in London, UK between February 24 and 25, 2018. After a critical consideration and deliberation of the current dreadful situation in Ethiopia, the participants unanimously committed to set a MoU to strategize peaceful transition that would be acceptable by all peoples in Ethiopia.Therefore, we the delegates of various political organisations observed and pronounced the following: Continue reading....

The PAFD Categorically Deplores the Massacre of Civilians in Woldya by EPRDF/TPLF’s Security!
Press Statement by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
January 25, 2018

people

It came to our attention that, in Amhara region of Wolo Zone in Woldya town of north Ethiopia, at least 12 civilians including children and women were gunned down by a heavily armed ruling regime’s security forces and special Commando brigade known as ‘Agaazi’ on the 20th and 21st of January 2018. Over 20 civilians were also reported to be seriously wounded. Like the rest of numerous previous massacres committed by the EPRDF’s regime in the past 27 years project of State-Terrorism, the Woldya massacre seemed to be meticulously planned and executed, employing snipers who have live-shot at their targets from their previously held positions on the top of roofs.
Click here to read full press release content....

The TPLF/EPRDF Ethiopian Fascist Regime Must Stop Uprooting the Sidama People from Their Ancestral Land!
Press Release by the Sidama National Liberation Front (SNLF)
January 17, 2018

people

The TPLF/EPRDF dictatorial regime of Ethiopia has continued to terrorise the various oppressed nations for 27 years now. Thousands of unarmed civilians are gunned-down on yearly basis for peacefully expressing their opposition to relentless abuses of human and democratic rights in the country. Independent estimates put the numbers of summarily executed civilians by the army and security apparatuses of the regime between 15,500 and 19,000 in the past 20 years alone. There are also over one hundred sixty thousand civilians who are unlawfully incarcerated to date languishing in various substandard prisons where torture is common. Tens of millions of people from various regions have been uprooted from their ancestral lands for the benefits of the TPLF officials without compensation, thus being rendered destitute and beggars on their own lands. At least 5 million people fled the country in the past 27 years alone due to TPLF/EPRDF induced poverty and persecution. Click here to read full press release text....

SNLF Statement on Shiferaw Shigute’s Political Crimes in Sidama and South Ethiopia
December 26, 2017

people

Shiferaw Shigute is one of the current Ethiopian politicians. He was one of the EPRDF officials who masterminded and carried out the Loqqee massacre in Sidama in 2002 in which Sidama peaceful protestors were mass-slaughtered in a broad light in Loqqee suburb of Hawassa town.
Because he is from the Sidama region, people may think that he cares about the Sidama people and the nation at large. The reality is the very opposite. He can’t help it, but he detests the Sidama people although he loves to own their wealth and resources, as he is already doing in partnership with the TPLF bandits who are hell bent on remaining in power employing sheer level of brutality against the civilians of the entire country. Shiferw Shigute has amazed a vast wealth today (he is a Dollar Millionaire) by looting Sidama and the entire Southern region in partnership with top TPLF officials whom he serves with absolute loyalty. Click here to read full statement....

The Oromo And Ogadeni Somali Nations Should Reject The Desperate TPLF Measures Of Divide And Rule!
Press Statement by SNLF On Ongoing Massacre of Civilians in Both Regions!
December 20, 2017

people

We are extremely saddened and deeply disturbed by TPLF planned and stage managed ongoing massacre of hundreds of our Oromo and Ogaden Somali brothers and sisters. The relentless killings of unarmed civilians in Oromia and Ogadeni Somali region is carefully planned and implemented by the TPLF regime. The Oromo and Somali nations are ancient indigenous Cushitic language speaking dwellers of northeast Africa who lived in this part of the world for over ten millennia in peace and harmony. The ongoing killings of the civilians on both sides is not a result of any inherent conflict between the two sisterly nations as the TPLF regime desperately attempts to paint it. Neither is it a conflict over territory, a grazing land or other natural resources. Instead, it is a desperate measure of the decaying TPLF regime to divide and rule both Oromia and the Ogadeni Somali nations by pitting one nation against the other. We are certain that, the liberation leaders of the two nations have carefully observed the malicious intentions of the rogue TPLF regime over the past three years. No one in Ethiopia is in doubt that, the TPLF regime is behind all conflicts rampaging the two regions and the entire country. Click here to read full press release text....

The Collaboration Of GPLM’s Disgraced Member With TPLF Never Hinder Its Struggle For The Rights Of Gambella People.
Press Statement by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
November 11, 2017

people

The Gambella Peoples’ Liberation Movement (GPLM), one of the founding members of the ‘Peoples’ Alliance for freedom and Democracy’ (PAFD), remains fighting for the freedom and self-determination of its people for several decades. With the PAFD, the GPLM is also the component of an ongoing struggle for the freedom and self-determination of the wider peoples of the country.
Since the TPLF regime assumed power in mid-1991, the Gambella people as the rest peoples of the country is subjected to ongoing state-terrorism. Moreover, the harrowing suffering of the Gambella people during the brutal genocide committed against them by the TPLF’s regime between 13 and 16 of December 2003, reverberates in the psyches of every person in Ethiopia.
Click here to read full press release content....

An Extraordinary Meeting Of The PAFD’s External Committee Discussed The Current Affairs Of Ethiopia.
News Release by PAFD, Office of Media, Information and Communication (MIC)
November 05, 2017

people

The external committee of Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) held its extraordinary meeting, on the 1 st of November 2017, to discuss the current critical affairs of Ethiopia. The committee unanimously considered that, all peoples of Ethiopia including the opposition groups, operating both in Diaspora and within the country need to work together to be able to end the ongoing brutality of the TPLF’s regime to the subjects. The committee further asserted that, there are compelling arguments that need to be seriously considered at this critical juncture in the history of the country. Peoples in Ethiopia’s all angles are paying heavy prices with their precious lives. The TPLF authoritarian regime remain employing a full-scale state terrorism as a means of governance, under various pretexts. Such indefensible acts of brutalities become much harsher and pervasive than ever as the regime gasps for its final breath. We believe that, an urgent collaboration of all stakeholders is indispensable.

Click here to read full press release text....

The Sidama People Must Dismantle The “Special Militia” Discreetly Created By TPLF To Attack The Oromo Nation.
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
October 16, 2017

people

The Ethiopian Empire has entered into a new phase of self-destruction under the brutal dictatorship of the Tigray Peoples Liberation Front (TPLF) camouflaged as ‘Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front’ (EPRDF). Having been unequivocally rejected by the majority of the population of the Empire, notably by the Oromo and Amhara nations, as well as the Sidama, Somali, Benishangul-Gumuz, Gambella, and many other oppressed nations of the country, the predatory Tigre ruling cliques have resorted to the most primitive and genocidal tactics of divide and rule. The most vivid manifestation of this has been the creation of special police forces known as Liyu Militia within each oppressed nation with two core purposes: (1) spy on any form of political dissent within each oppressed nation and crush them with brute force; and (2) instigate conflicts with the neighboring sisterly oppressed nations to prolong the TPLF dictatorship.
Continue Reading...

The Dictatorial and Predatory Ethiopian TPLF Regime Will Never Succeed in Instigating Conflicts Between The Sisterly Oromo And Sidama Nations!
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF).
September 12, 2017

people

The predatory Tigre Ethiopian Empire is crumbling from within and without. It is destroying itself from endemic economic and political corruption from within. The demise of the brutal regime is precipitated from without by the mass uprising of the majority Oromo nation who are demanding an end to the over a century of political and economic marginalization, and restoration of freedom, justice and self-rule in their vast Oromia land. The Oromo uprising has been continuing since 2015

Instead of answering the legitimate question of the Oromo nation by granting them their inalienable democratic rights to self-determination, the TPLF regime embarked on desperate measures to cling onto illegitimate political power. It has also monopolised the economic aspects of the entire country. The political aspects in Oromia alone included, brutal massacre of over 1,500 peaceful Oromo protesters since 2015; mass imprisonment of over 60,000 Oromo civilians; imprisonments of the entire leadership of the Oromo Federalist Congress including the renowned Professor of Political Science, Marara Gudina and prominent politician, Bekele Gerba, as well as a dozen Sidama political activists including a prominent business person, Solomon Naayu, and Dawassa Daaka, most of whom are languishing in Qilinxo prison today.
Continue Reading...

The Sidama and Wolayta Nations Should Reject TPLF’s Divide-and- Rule Tactics.
Press Statement by Sidama National Liberation Front (SNLF)
July 12, 2017

people

The Tigray Peoples Liberation Front (TPLF) which usurped political power by military force in 1991, continues to undermine peace, democracy and economic development in Ethiopia. It continues to stifle political participation and basic human and democratic rights among all oppressed nations in the country. After the Oromoand Amhara uprisings in 2015 and 2016, the TPLF regime imposed state of emergency under which it continues to commit abominable atrocities against the Oromo and other nations in the country, whilst the West’s politicians remain obliviously sponsoring TPLF regime, thus doing little or nothing.
Click here to read full press release content....

TPLF / EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land
Press Statement by Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
July 2, 2017

people

Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia’s special interest in Finfinnee (Addis Ababa). According to these rights, Oromia should have had the said interests honored, decades ago. However, in the past 26 years, TPLF’s regime has repeatedly denied these and the other fundamental rights; instead displacing tens of thousands of Oromo peasants from the environs of Finfinnee and the other neighboring villages and districts, as the capital rapaciously expands. Tens of thousands of Oromo civilians have been murdered by the security and armed forces of the incumbent for demanding these rights to be honored. Tens of thousands become destitute beggars in their own ancestral lands; whereas TPLF and its affiliates exponentially increase their wealth in Oromo land, including in Finfinnee..
Click here to read full press release content....

15 years have passed since TPLF has committed mass murder of innocent Sidama civilians at Looqqe.15 years later, Perpetrators held top positions in TPLF government
May 24, 2017

people

15 years ago, TPLF government issued a brazen order to relocate Sidama administration from Hawassa city to another town to take full control of the city which had been cultural, social and administration center of Sidama people for centuries. This daring order created shock and anger among the Sidamas. In response, thousands of Sidama people, from all walks of life planned to stage a peaceful demonstration demanding the reversal of this illegal decision. demonstration day was then set to be May 24 and the demonstration to kickoff at Loqqe village which is located at outskirt of Hawassa city and to be concluded at city's main square later on that day.

In the meantime, the TPLF regime which subjugated the Sidama people to this date, was scheming not only to give the Sidama people a lesson, but beyond to anyone who dares to resist its expansion policy by controlling economic and social institutions in the country. The regime had been committing calculated cold blooded killings of innocent Ethiopian before, but no one was even thinking the government that otherwise supposed to care for people was about to committee mass murder in such scale in broad daylight. This type of massacre has now become a signature of this murderous regime.
Click here to read full content....

Statement by the Executive Committee of People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)
March 30, 2017

people

The Executive Committee of the People’s Alliance for Freedom and Democracy has conducted its second regular meeting from March 28-29, 2017. It is to be noted People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) is the alliance of five political organizations- the Benishangul People’s Liberation Movement, Gambella People’s Liberation Movement, Oromo Liberation Front, Ogaden National Liberation Front and Sidama National Liberation Front. The Executive committee heard the report on PAFD’s activities presented by the chairperson and briefing by PAFD Bureaus; in addition, each member organization briefed the EC about their individual activities. The EC, after hearing the report and the briefings, thoroughly discussed items of the agendas set for the meeting.
Click here to read full press release content....

SLF Leadership

አቶ ቤተና ሆጤሶ የሲዳማ ብ/ነ/ግ/ ሊቀመንበርና ከአቶ ደንቦባ ናቲ የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ከኦ.ሚ.ኔ ጋር የዎቅቱን የሲዳማ ሁኔታን በተመለከተ ያካሄዱት ቃለ ምልልስ፣ ክፍል 2

SLF Leadership

አቶ ቤተና ሆጤሶ የሲዳማ ብ/ነ/ግ/ ሊቀመንበርና ከአቶ ደንቦባ ናቲ የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ከኦ.ሚ.ኔ ጋር የዎቅቱን የሲዳማ ሁኔታን በተመለከተ ያካሄዱት ቃለ ምልልስ፡ ክፍል 1

 

The Ongoing Massacre of Oromo Civilians Never Resolve EPRDF/TPLF’s Inherent Malice!
Press Release by Sidama National Liberation Front (SNLF)
February 02, 2017

people

Since capturing the state power a quarter of a century ago, the TPLF/EPRDF dictatorial regime has monopolized the political governance and embarked on a project of fear, dehumanization, depersonalization, exploitation of peoples’ lands and wealth for its benefit, and systematic enslavement of the citizens of the country. Often changing its color like Chameleons, TPLF/EPRDF has proved its expertise in cheating, deceiving, stealing and more importantly brutalizing its subjects at an unprecedented scale. The regime has maintained its grip on power with barrel of gun terrorizing its subjects day and night. During TPLF/EPRDF 26 years of tenure, it became clear that the grotesque nature of the regime is multilayered and deeper than any person can comprehend.
Click here to read full press release content....

 

Find Us On Facebook >>

Find us on Facebook
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Congratulations letter to the Sidama people by By Hurriso D R

 

Read SNLF's Solidarity Speech on OLF Congress of August 2017 by SLNF chairman, Betana Hamano New

                        ***

Ella 24 ni 2002 m.d, sidaamu daga kadonsa  ku'litara daronna bandeera amadde looqqetenni ka'e hawaasira tintanna Itophpheyu mangistenni hajajantino uridenni duuchchu manni luubbonsa hooggino, mitoho mannimansa gawajjantino, mitu usurantinno,wolootu loosunni shorrantino.Ikkolana kayini xa geeshsha halaalu yoo diamantino.